תשמ"ה – מאמר ל"ה – יראה הבאה מחמת אהבה – חלק 3

103