כוח הראשוניות – הרב אדם סיני

כוח הראשוניות

ישנו כוח המניע את כמעט את העולם כולו- הרצון להיות ראשון.
כוח זה הנובע מראשוניות הבורא מניע את האדם, להיות היפה ביותר, העשיר ביותר, החזק ביתר, הכדורגלן מס' אחד, זה המשויך לקבוצה שהיא הטובה ביותר, למדינה שהיא מקום ראשון, וכדו'.
האדם רוצה להידמות לבוראו, היות והבורא הוא ראשון לכל, לכן גם האדם רוצה להיות ראשון. כאשר מוסיפים לזאת את הרצון להיות משויך שהוא כוח הבריאה, שאינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אלא רק בהשתייכות לבורא, הופך הכוח לראשוניות עם הכוח החברתי למרכז המניע את העולם כולו.


כאשר אובד הכוח להתמודד מבקש האדם שכולם יהיו שווים, אך בסתר לב
ו רוצה להיות נחשב בדעתו שכולם שווים, כדי שאותו לא יותירו מאחור.
• בכל ראשון יש התחדשות ואם לא כן לכאורה לא היה נקרא ראשון
• הבורא יתברך ראשון לכל – מה ההבדל אם כך בין ראשוניות הבורא לראשוניות אחרת?
• יש הבדל בין ראשית עם התחדשות לראשית בלי התחדשות.
• עשיו אינו ראשון עם התחדשות, הוא לא מחדש את יעקב
• הסוס ההולך לפני העגלה אינו ראשון עם התחדשות
• הגשמיות שהולכת לפני הפנימיות אינה התחדשות
• כוח ההתחדשות בא מהנשמה שהיא חלק אלוהה ממעלה.
• כאשר אדם מתחבר לחלק הנשמתי שלו הוא משתמש בכוח הבורא שלו שבטבעו הוא ממציא יש מאין- בריאה
• כוח הראשוניות של הנברא הוא רק יש מיש – יצירה
• רק בכוח האמונה אפשר להתחבר לכוח שמעבר ליצירה.
• לא די להיות יוצר יש להיות בורא ממש.
• האמונה יכולה להתעלות מעל כל הכוח האנושי, מעל כל כוח היצירתי אפילו של המלאכים.
• מעתה על האדם לכוון עצמו להיות ראשון עם התחדשות ולא ראשון גופני.
• אנחנו מאמינים בני מאמינים.