פניני מוהר"ן – תעניות וסיגופים בזיוף ושקר אצל הממזרים

#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן