פניני מוהר"ן – תעניות וסיגופים בזיוף ושקר אצל הממזרים

23

#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן