פניני מוהר"ן – תפילה בבחינת הר שדה ובית

#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן