פניני מוהר"ן – כוחם של תפילת צדיקי הדור וזיוף הרשעים

20

#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן