פניני מוהר"ן – כוחם של תפילת צדיקי הדור וזיוף הרשעים

11

#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן