פניני מוהר"ן – עכום, ישראל, פסלים והר הבית

13

#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן