הזוהר היומי – פרשת וַיְחִי – וישב על המיטה, עמ' י"ט-כ"א

בעת צרות לישראל, יש לחזק את הברית – המחויבות לאחדות

"ויתחזק ישראל וישב על המטה"
מדובר ביעקב שהוא מידת התפארת. תפארת היא מייצגת את השורש של עם ישראל, והיא צריכה לבוא לידי לגאולה.

לכן, מה שקורה אצל יעקב, למעשה מספר לנו מה שיהיה בגאולה –
כאשר יבוא המלאך מיכאל ויספר ליעקב שבא הגואל, שנקרא יוסף, ואז אתה צריך להתחזק "ולשבת על המיטה".

פירוש, בשעת צרה ליעקב, יש להתחזק על המיטה.

מהי להתחזק על המיטה?
המיטה היא בחינת מלכות, ושם ישראל צריך להשתחוות ליוסף. יוסף מייצג את מידת היסוד, שהיא הברית, והברית נתמכת בשכינה הקדושה שהיא שומרת על האדם בגלות. השמירה באה מתוך כוח הבינה העילאה.

מה זאת אומרת?
גם כאשר מבין האדם, למעלה מהדעת, שיש את כוח הגאולה – כפי שמבטיח המלאך מיכאל ליעקב – יש להתחזק מעל המיטה, דהיינו, לא להקשיב לעוג המסית את האדם לישון ולהירדם ברוחניות.

מיכאל מביא תקווה עתידית, שהשכינה הקדושה תאפשר להתגבר.

יש לקבל את האמונה מעל הדעת, ועם זאת לבוא בשמירה על הברית. הברית שומרת בזמן הירידה, שהיא הגלות בנפש האדם, וגם כשנראה שהשם נותן אז את האור לגויים, אז למרות הצרות שנראות בדרך, יש למשוך כוח מהבינה העליונה. כוח של בינה יציבה, הסתכלות מעבר למקרה – כוח בברית, לשמירה על היחד.

מתוך שיעור עם הרב אדם סיני 👈👈👈
לכל שיעורי הזוהר היומי: http://zoharyomi.net

להצטרפות בווצאפ, שלחו מסרון ל-050-3322433