עבודת החורף

עבודת החורף

איך לחדור לעומק נפשי ב-5 שלבים:

א. מיאוס מהרדידות
רדידות היא כל דבר שמוגבל בזמן ובמקום ושהוא קל להשגה. לדבר העמוק יש השלכות חיוביות רבות.
איך יוצרים מיאוס? 1) לפרסם שהרדידות זה דבר רע. 2) לגנוב כל מה שאפשר מהרדידות הזאת לטובת העמקות.
3) כשיגיע האור על כך שהתגברנו על הרדידות, לוותר עליו כסיבת הפעולה.

ב. חדות
לבנות רצון לדבר עמוק בעזרת החדות.
תכונת החדות נותנת אפשרות לחדור פנימה, תוך הבחנת הפרטים הקטנים והנפרדים. אם מנסים רק דרך הדברים הגדולים שוברים הכל.

ג. תעוזה והכנת כלי מלחמה.
כדי להיכנס למקום חשוך, מתחת לפני השטח, שם אין לנו שליטה, נצרכת תעוזה יחד עם הכנה.
אדם שמרגיש שהוא חי בשקר צריך לוותר על התענוג שהוא מקבל – שגם אם מודע שזהו תענוג מדומה, עדיין נהנה ממנו.
הפחד נובע מאיבוד שליטה, ע"כ מבקש האדם להחזיק את החומריות החיצונית אותה הוא חש ורואה, שם הוא מרגיש בטחון, אך בטחון זה מזויף הוא, שנשען מה שבטבעו הולך וכלה.

ד. עקשנות אמונית.
אחרי יציאת מצרים, נדרשת עקשנות כדי לצעוד במדבר.
יש לסמוך על הקב"ה שייתן לנו כוחות להתקדם בדרך ולשוב לצעוד גם אם פגמנו.
מי שמאבד מעט נשימה מייד רוצה לצאת. היכולת להתמודד עד להוצאת פניני הנשמה מהעומק, מצריכה עקשנות. אדם שמחפש תענוגות מידיים יפול שוב ושוב ולא יוכל להתמיד.

ה. התחדשות
היא דבר מחויב בעבודת ה', כאשר עובדים בעומקים.
כדי שהרצון לא ייהפך לדבר המתליע, התחדשות נצרכת ומקבלת את כוחה מההתעמקות
ההתחדשות מפיחה רוח חדשה, יש לחפשה. אל לו לאדם לחזור על אותו לימוד, אותה הסתכלות אותה חויה פעמיים.
כל פעם כאשר אתה נפגש עם אותה מציאות חייב לחדש.
אין צורך לחפש כל העת מציאות חיצונית חדשה, אלא חפור בה וחפור בה וכולה בה.

החורף הזה לא מוותרים.