התיקון בחודש תמוז – כיצד נרפאים מסרטן ?

☆ התיקון בחודש תמוז – כיצד נרפאים מסרטן ? ☆ תמוז הנו הכנה לחודש אב, הן מצד הקלקול והן מצד התיקון.היחס בין חודש…

Posted by ‎הרב אדם סיני‎ on Thursday, 7 July 2016

 

☆ התיקון בחודש תמוז – כיצד נרפאים מסרטן ? ☆

תמוז הנו הכנה לחודש אב, הן מצד הקלקול והן מצד התיקון.

היחס בין חודש תמוז לאב הוא כיחס היראה לאהבה. כיחס השמיעה לראיה, כיחס שמעון לראובן, כיחס מדרגת נשמה למדרגת חכמה, וכיחס חומת העיר ירושלים לבית המקדש.

וַיָּבֵא אֹתִי אֶל פֶּתַח שַׁעַר בֵּית יְהוָה אֲשֶׁר אֶל הַצָּפוֹנָה וְהִנֵּה שָׁם הַנָּשִׁים יֹשְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז (יחזקאל ח' י"ד)

? על מה הנשים מבכות ומה זה מורה לנו בפנימיות?
ה"תמוז" מציין את ההפקרות. מבכות הן שההפקרות אינה שולטת בעולם. מבקשות הן את הסרת ההגבלות, את היכולת לפרוץ את החומות המעיקות, שאינן מאפשרות לעשות "מה שמתחשק".

מדוע מראה הקב"ה לנביא יחזקאל שבחינה זו כה גרועה, עד כדי שהיא אף גרועה מהקטרת קטורת לעבודה זרה?
תשובה : הצער שאין הפקרות, שישנן הגבלות מרחיקות את האדם מהאהבה, ומביאות לבלבול חמור בין חופש להפקרות.

כאשר הנשים, צד הלב שבאדם מצטער על כך, מגדיל הוא ע"י צער זה את השאיפה הלבבית להפקרות זו. יש המכנים הפקרות זו בשם "חופש". תעתוע זה אינו מתיר מצב זה, אלא יוצר פרגוד המסתיר את התוצאה הבטוחה לחורבן האהבה, לחורבן בית המקדש בחודש אב, שהוא מדרגת האהבה.

? התיקון בחודש תמוז
ההקשבה הנדיבה מחייבת התגברות. בעיקר התגברות על האגו של האדם המבקש שלא יגבילו אותו, המבקש להיות צודק.
מבקש האדם שהוא יחליט לבדו על מה נכון או לא נכון. רוצה הוא "חופש". המקור לרצון ה"חופש" הוא אמתי, אך התבטאותו גרמה לשבירת חומות ירושלים, לביטול הגבולות, להפקרות ולמיתת האהבה.
החופש האמתי הוא להיות משוחררים מתאוותינו שלנו לעצמנו, מרצוננו גופני, מהמוכרחות לתפיסה הגשמית הפרטית המדירה את הנשמה לקרן זווית.

? התיקון – יצירת גבולות שבהם צריך ומותר לפעול במסגרת האהבה.
יש לחדש את מדרגת הבינה, שבעיקרה היא חסדים. הקשבה מעבר לעצמנו. היכולת לוותר על עצמנו ולהכניס את עצמנו לרחם הבורא יתברך. להסכים להיות חלק מהכלל העצום והשלם שנקרא הבורא יתברך. להסכים למדרגת היראה בבחינת "ירו – שלם" (ירושלים) , יראה שלמה שהיא יראת הרוממות ולא יראת הפחד. יראה בשל קבלת הבורא יתברך ככלל שלם, שאנו פרטים שנועדנו להיות חלק, וע"כ שלמותנו היא בדבקות בו.

? אקסטזה קיומית
תיקון נוסף של מידת החסדים היא ההתמדה. כידוע בוטל נר התמיד.
מחפש האדם לצורך תענוג את האקסטזה החווייתית. האם הוא חייב אותה או שמא בורח אליה?
בהיות האדם חש חוסר אושר מבקש הוא לפרוץ את גבול הרגילות שיש בהתמדה וע"כ מבקש משהו "שונה". לאחר שיתרגל לדבר זה יבקש משהו "חדש" אחר.
מהיכן נובע הרצון להתחדשות?
התחדשות היא מדרגת האהבה. אך כאשר היא באה שלא במסגרת הגבולות היא יוצרת תאווה גופנית שמתפרקת ויוצרת ריקנות מיד לאחר קבלתה. תמיד יוצרת נזק שברבות הימים גורם לשינויים מהותיים בנפש האדם. אדם כזה לא יוכל לאהוב יותר, יחפש אקסטזה חזקה יותר ולא יוכל להתמיד במאומה. כל החלטותיו יהפכו להיות חסרות ערך, אף לעצמו לא יאמין ויהיה חסר ערך עצמי. יהיה נבהל ונחרד ויתחיל לפעול במסתרים את תאוותיו, כאשר ברור לכל וגם לו עצמו שהוא בורח תדיר, אולם אינו יכול לחדול מלעשות זאת. ההתמכרות להנאות המידיות הורסת כל חלקה טובה בשכל הישר, בשכל התורה, באהבה.

? אז מה לעשות?
להתמיד, לקבל גבולות ברורים של עשיה. לחדש רק במסגרת הרגילות. אנו חייבים את החידוש, את מדרגת החכמה, את האהבה, את בית המקדש של נפשנו.
יש לבנות את בית המקדש בתוך הזוגיות ולא מחוצה לה, בתוך ירושלים ולא בהודו, במסגרת היראה ולא בהפקרות.
מזלו של החודש הוא סרטן המתפשט בנפש האדם ופורץ את כל המסגרות. גדל ושולח גרורות לכל עבר. בכל מקום נוהג הפוך מכללי השכל הישר וכך פוגע באיברים חשובים בנפש האדם.

? כיצד ניתן לעצור את הסרטן?
ע"י מידת החסדים השלמים. מידת השמחה היא המידה המנצחת ורק דרכה ניתן לקבל את העונג.
בעזרת ה' ע"י ההתמדה תבוא השמחה נבנה חומות ראויים של שמחה ובהם נשיג את האהבה השלמה.

בברכת חודש טוב
מלא שמחה והתמדה
הרב אדם סיני