הדף היומי בתע"ס | חלק ב' סיכום עמוד עח | שיעור 42


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps

סיכום בנקודות, תע"ס ח"ב.
עמוד עח' שיעור 42
1. בשיעור הקודם למדנו, את המבנה של החומרים הנפשיים של כתר עד ת"ת. בשיעור זה למדנו את המבנה של נצח הוא יסוד ומלכות.
2. בנצח, ג' דאו"י וז' דאו"ח. בהוד ב' דאו"י וח' דאו"ח. ביסוד ט' דאו"ח ואחד דאו"י. במלכות י' דאור חוזר.
3. רק ע"י מלכות דאו"ח יש משלמות בתפיסת הפרט. דהיינו רק ע"י תפיסה אידיאליסטית ערכית שנגזרת מהרצון ליתר דבקות, ניתן לראות ולהשיג את הדבר בשלמותו. כל זה שהתפיסה את המציאות הן הגשמית והן הנפשית/רוחנית אינה באופן זה – משמע שראינו דבר שאינו אמתי.
4. כל אחת מהספ' הפרטיות והפרטי פרטיות מתנהגת כמו הספירה הכללית הדומה לה. למשל כתר שלמדנו שמורכבת מ-ט' דאו"י וא' דו"ח. אז גם הכתר דבינה וגם הכתר דחכמה דבירה וכן כתר בכל מקום מתמיד יהיה בנוי מט' דאו"י וא' דו"ח וכן כל הספירות בכל מקום שהן.
היכולת שלי לתפוס פרט קטן במציאות היא ביכולת שלי לראות את הפרט הזה כקשוא לאידאה. הדרך לעשות זאת היא ע"י מעשה שיפעים את הלבבות להסכים ולהאמין במחשבה באידיאליסטית של אותו פרט.