צום י"ז בתמוז

חמישה אסונות אירעו בי"ז בתמוז

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז…

  • נשתברו הלוחות
  • ובוטל התמיד
  • והובקעה העיר
  • ושרף אפוסטומוס את התורה
  • והעמיד/והועמד צלם בהיכל…

אמר רב פפא הכי קאמר: בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה; יש גזרת המלכות, צום; אין גזרת המלכות ואין שלום, רצו מתענין רצו אין מתענין