התפוח ממתיק את הדבש ולא ההיפך

התפוח ממתיק את הדבש ולא ההיפך

מתוך הספר שיצא לאור החודש "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"

טעות נפוצה היא שהדבש ממתיק את התפוח, עד כדי שאנשים מברכים האחד את האחר, שתהיה לך שנה מתוקה כדבש.
מוגש לכם מעין סיכום למאמר על סדר סעודת ראש השנה מבחינה רוחנית. במאמר עצמו בספר ישנו פירוט של כל אחד מהסימנים והסדר הכללי.


סדר סעודת ראש השנה – סיכום

הסימנים בהם עסקנו לעיל מפגישים את האדם עם תכונות נפש המאתגרות אותו לתקן את נפשו.

 


?
רוביא – כרתי- סלקא – קרא

במהלך הסדר פוגשים את בחינת הצדיק שבנו, המכוון לעניין הכלל בסוד ה״רוביא״.
כדי שלא ניפול לרצונות כוזבים, כורתים מנפשנו את הרצונות השגויים בבחינת ה״כרתי״, וכדי שלא להיכנס לייאוש מאותם רצונות אליהם אנו נדרשים (אך לפי שעה נבצר מאתנו לתקנם), אנו לומדים לייצר קדימות וסדר בעבודה ומשאירים את העבודה בבחינת ה״סילקא״ לזמן ראוי יותר. ב״קרא״ מכוונים שישנם רצונות שלמרות שהיו בבחינת זדונות, אנו מקבלים על עצמנו להפכם לזכויות.


?
הרימון והתפוח
ה״רימון״ וה״תפוח בדבש״ הם מרכז הסימנים, בהם מכוונים אנו ליראה ואהבה.
הרימון בבחינת היראה והדבש בבחינת האהבה. הדבש, בהיותו גימטריה אש״ה, מבטא את האהבה האפשרית רק כאשר ישנו צד הנקבה, כפי שאומר הזוהר הקדוש: ״לזאת ייקרא אשה״, ומסביר ״בעל הסולם״ שרק בעזרתה אפשר להגיע לאהבה.

אולם ישנו תנאי חמור, והוא שצריך להמתיק את הדבש בתפוח, להמתיק את הלב באמונה. בלא אמון, האהבה הנה חיצונית, גופנית ומביאה נזק עד כדי מוות. הכניסה לעבודה הנה דרך יראת הרוממות, בבחינת המלכת הבורא יתברך על רצוננו. העבודה על הרצון הינה האמון שנתנו לו על ידי התפוח.


?
הדג

מובן שעבודה נשגבה זו אינה יכולה להיות במקום רדוד. צריכה היא להיעֵשׂות במעמקי הנפש. איננו פוחדים מהדג – מהדאגה, הופכים אנו אותה לפריה ורביה בתעצומות נפש. הדאגות מאתגרות ולא מייאשות אותנו.

מתוך רפיון, עלול האדם לבקש אמצעים חיצוניים שיעֵשׂו עבורו את העבודה. היות ועלול הוא ליפול להאשמה, מדגישים אנו שתפקידו להיות ראש ולא זנב. כל אדם יקבל בתוכו פנימה, שהוא ורק הוא אחראי לשינוי הפנימי לקראת שלום ואהבה.


?
לאן לכוון את הלב

יש לצאת מהסדר עם הרגשה שהשנה תהיה טובה, שאנו באמת הולכים לעֵשׂות עבודה ושנכתב בע״ה לחיים טובים ולשלום.

לאחר הסימנים, יאכל סעודתו בשמחה, כמתחיל דרך חדשה, עוצמתית, מנצחת ושלמה.

לאחר סעודתו יודה לה׳ יתברך על המזון, על הארץ הטובה והשלמות המקווה, במהרה בימינו אמן ואמן.
מתוך שזיכני ה' יתברך להוציא החודש לאור
"מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
לרכישה – אגדה – 050-314-3417 | קרן: 050-314-1111 | לייזנר – 050-7263459
(נקודות חלוקה פרוסות ברחבי הארץ – אפשרי לקבלה מהירה)
אתר להזמנה: http://kab.store

בברכת שנה טובה כתפוח בדבש
הרב אדם סיני