מהות יום הכיפורים

מקרא רוחני ליום הכיפורים:

המרכבה – יצחק אבינו – עקדת יצחק.
המציאות הקוסמית – גדלות הרצון בכל י' בחינותיו וביאת האור אליו.
התיקון הנצרך – ניקוי הרצון מכל האנוכיות והגאווה של האדם, המתבטאת בחיצוניות.
קו התיקון – שורש דקו אמצעי דשמאל – מנעולא.
המזל – מאזניים.
בלשון הקבלה – פב"פ בזיווג דאחוריים (ללא יכולת לקבל האור הגדול) – מים קפואים.
המשמעות הנפשית – יום הטהרה של ישראל – ביטול ההיגיון של הפרטיות.

יום הטהרה יום הכיפורים הוא יום הטהרה של ישראל. הוא אינו יום קדוש אלא יום טהור. יש לעמוד על ההבדל בן קדושה לטהרה, כדי שנוכל לעשות את התיקון הנצרך ביום זה.
קדושה היא קבלת אור החכמה, המתבטאת בזיווג פנים בפנים בין הזכר לנקבה, בין כנסת ישראל לקב"ה. טהרה היא רק ההכנה לקראת הקדושה. היא יום המקווה לפני ההתייחדות. הטהרה היא בחינת היראה והקדושה היא בחינת האהבה.לפני הקדושה חייבת להיות טהרה. עיקר הטומאה ממנה יש להתנקות היא הצורה של "בעל-מנת לקבל", המתבטאת בנפש האדם כמחשבה של פרטיות. מחשבה זו באה לתת מענה על הצורך הגופני, שהוא פרטיותו של האדם. שאלת האדם המבטאת את פרטיותו היא: "מה יוצא לי מזה"?כאמור, טעות נפוצה היא שיום הכיפורים נקרא יום קדוש. יש לשים לב שכל המועדים (פרט לשבת) נקראים מקראי קודש, ולא קודש ממש. המושג "מקראי" מתאר את המועדים כמי שקוראים לקודש, ומהווים מעין הכנה לקדושה. יום הכיפורים הוא שיא הטהרה, המכינה לקדושה העליונה שהיא הזיווג בין הקב"ה לשכינה הקדושה. הזיווג לקבלת אור החכמה הוא הקדושה. קדושה זו מתקיימת בפורים, ובאופן פרטי יותר – בשמיני חג עצרת.

מה תפקיד האדם הפרטי ביום הכיפורים?
בע"ה בפוסט הבא.

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"

ניתן לרכוש טלפונית : אגדה -0503143417 | קרן: 050-314-1111

או באתר: moadim.co

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.
הרב אדם סיני