בואי כלה – בראשית

בואי כלה, שבת בראשית, תשע"ז –
"בראשית ברא א-לוקים את השמים ואת הארץ"
שבת בראשית, מפגישה אותנו שוב עם התחדשות. היכולת של האדם להתחדש, היא התכונה שצריך לקנות מפרשה זו. ההתחדשות, היא אינה גשמית! ישנה מחשבה שנוהגת בעולם, כאילו הבריאה היא בריאה גשמית. שהתורה מספרת לנו "בראשית ברא א-לוקים את השמים ואת הארץ" שהוא ברא בריאה גשמית.
הבריאה, בריאה רוחנית! כתוב ברא עולמות והחריבן, יש לנו עולמות רוחניים הרבה מאד לפני התודעה הגשמית, לפני העולם הגשמי. לכן, אנחנו חייבים להבין, עפ"י חכמת הקבלה, רואים את זה באופן ברור. האיש הפשוט שקורא את התורה, נדמה לו שהבריאה היא בריאה גשמית. והרי חז"ל כבר הורו לנו, שהעולם הזה הוא עולם חולף. זה רק פרוזדור והעולם הבא הוא העולם הנצחי. והבורא ברא את העולם שהוא מעבר לחומר. את העולם הרוחני. זו הבריאה האמיתית. והעולם הגשמי הוא רק השלכה, סוג של תודעה, שהחלה החל מחטא האדם הראשון.
כאשר אנחנו מבינים, באופן הזה, אנחנו לא יורדים לטעויות, כמו למשל: שאני רוצה להתחדש במשהו, מה אני מחפש? האם אני צריך לחפש עכשיו ספה חדשה, נעלים חדשות, דירה חדשה? התשובה היא, שהתחדשות של האדם היא רק התחדשות נפשית. לא התחדשות גשמית. ובכל זאת, אנחנו נמצאים בעולם הגשמי, וכאשר אנחנו רוצים להתחדש מבחינה פנימית, אז עוד פעם אנחנו עושים פעולות חיצוניות, אבל הן באות רק כדי לבטא נקודה פנימית, כדי לקנות מדרגה של התחדשות.
לכן, כל הפעולות בעולם הגשמי צריכות להיות בשניים. פעם, בהתחלה, כדי להשיג את אותה מדרגה נפשית, ולאחר מכן כדי לבטא את אותה מדרגה נפשית. לכן, כאשר אדם עושה פעולה ידע באיזה מקום הוא נמצא. כל מקום הוא מקום טוב. כי כל אדם נמצא בתהליך במקום אחר. זו נקודה אחת.
הנקודה השניה, אנחנו נפגשים באופן מאד מפעים, בכל ענין חטא אדם הראשון, שהוא מופיע בהרבה מאד כתובים, בהרבה מאד צורות, כדי להסביר לנו את התיקון שלנו. חטא, הוא החטאת המטרה. אם היתה מטרה, אז צריכים להגיע אליה. האדם הראשון החטיא את המטרה אבל גם בהחטאת המטרה אנחנו מקבלים תוצרים. תוצרי לוואי שמאפשרים לנו להגיע לאותה המטרה, בצורה אפילו טובה יותר. אם אנחנו נלמד מחטא אדם הראשון באופן ראוי ונכון, כמו שהבעש"ט הקדוש מלמד אותנו, שהעונש הוא תיקון, אז אנחנו נבין איך מכל פגם בחיים שלנו, מכל חטא מכל איבוד המטרה, איך ללכת איתה קדימה. איך לפעול כדי להשיג מהכישלון יתרון מאד גדול. היכולת שלנו להשיג את היתרון, הוא דבר עצום. זו הנקודה השניה שאנחנו צריכים להבין מחטא אדם הראשון.
להגדיר את המטרה שלנו באופן ברור, להתחיל להתקדם אליה.
נקודה נוספת, אנחנו רואים את קין והבל שיש בו מציאות לא כל כך הגיונית לנו. איך אח הורג את אחיו??? פה אנחנו נפגשים עם הזוהמה של הנחש והכשל שיכול להיות אם לא נלך בדרך התיקון. שמי שמראה לנו את דרך התיקון זה דווקא קו אמצעי שנקרא שת.
אפילו שהבל היה בקו ימין, שלכאורה קו ימין זה אמונה, וקין היה בקו שמאל, שזה רצון לקבל, הם לא נפגשים ביניהם והבל מנסה בהתחלה לנצח את קין, והוא מפיל אותו ואח"כ הוא קם, שכתוב "ויקום קין". היה צריך להיות רק שקין הרג את הבל. מאיפה הוא קם? כי היה בנפילה.
אלא-מה? אנחנו צריכים לדעת שבמלחמה אנחנו לא צריכים להביס את האויב. אנחנו לא צריכים להביס את השמאל. אנחנו לא צריכים להביס את הבריאה אלא אנחנו צריכים להשתמש בבריאה. לבוא לקו אמצעי. ולכן, הבל שהוא רק קו ימין, רק אמונה, גם לא מנצח. אם הוא רוצה להפיל את הבריאה, ולמחוק את הבריאה, ולהפיל את קין , גם אי אפשר. פה צריך לראות את התיקון שצריך לעשות גם הבל. הוא צריך להבין שבשמאל צריך להשתמש ולא לבטל. אז מגיע שת וממנו מתחיל התיקון.
עשרה דורות ממנו, נולד נח ומשם מתחילה ההשתלשלות, שורשו של עם ישראל, את זה נלמד בהמשך.
נקודות שדיברנו עליהן:
עצם ההתחדשות שהיא רוחנית,
חטא אדם הראשון שצריך להשיג אותו כך שמהכישלון נעשה יתרון,
ואת קין והבל שצריך ללכת בקו אמצעי בצורה של שת, לא בימין לבד, ולא בשמאל לבד.
בע"ה, שנזכה בהתחלת התורה הקדושה, בבראשית, להיות קרובים לה', כי התורה באה ללמד אותנו את הקירבה והדבקות בה' וכך באופן זה ראוי ללומדה.
ל ח י ים