ספר התניא – פרק כז 2

91

קובץ שמע:

שאלות לחזרה ושינון בתניא כז 2
1. כיצד על האדם להתייחס להרהורים רעים שעולים במחשבתו?
2. באיזה מצב העצבות היא מגסות הרוח?
3. מהו "ועשה לי מטעמים" בלשון רבים? הסבר את המשל אל מאכלים ערבים מתוקים ואלו החריפים והחמוצים.
4. מה מרוויחים חכמים שעליהם נאמר שעה רביעית מאכל כל אדם שעה שישית מאכל תלמידי חכמים?
5. מה ההבדל בין בינוני לצדיק בענין התגברות על העצבות הבאה מהרהורים?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams