ספר התניא – פרק כט 2

קובץ שמע:

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק כט 2
1. מדוע הבינוני אומר "נשמה שנתת בי טהורה" ובמה שונה הצדיק ממנו?
2. מה אנו למדים מאמירת הלל הזקן לתלמידיו שכאשר היה הולך לאכול היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והעניה היא גופו?
3. כיצד הצדיק מנהל את חייו? האם יש לו השתוקקויות? ואם לא הנפש הבהמית מנהלת אותו, כיצד הוא מושך אור?
4. איזה מצב מתאר בעל התניא הק' שהאדם הוא גרוע ומשוקץ ומתועב יותר מבעלי חיים הטמאים ורמשים ושקצים?
5. הסבר מהי התשובה על פיה נאמר "הכל לפי מה שהוא אדם"?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams