ספר התניא – פרק כט 4

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא כט 4
1. מהיכן יש כח לנפש הבהמית להגביה עצמה כנגד הנפש האלוקית, אם זו האחרונה גדולה בטבעה מנפש הבהמית?
2. מה היה הכח שגרם לעם ישראל בחטא המרגלים לעשות שינוי ולהגביה את הנפש האלוקית ולרצות לכבוש את עמי כנען? מה אתה למד מזה על דרך עבודתך?
3. כיצד קשור המשל שמביא הזה"ק של פיתוי הזונה לבן המלך לעבודה המדוברת בפרק זה?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams