ספר התניא – פרק לב 2

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לב 2
1. כיצד יתכן שעל האדם לשנוא את חברו וגם לומר לרבו שישנאהו? באיזה מצב מדובר ובאיזה תנאים?
2. כיצד הלל הזקן מורה לנהוג במי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו?
3. אף אלו המקורבים אליו שבתנאים האמורים מצווה לשונאם אומר שמצווה לאוהבם גם כן, כיצד שתיהן אמת?
4. איזו תכונה מבטלת השנאה ומעוררת האהבה?
5. כיצד קשור החלק השני של הפרק לחלק הראשון וכיצד הוא קשור לחוק המכפלה?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams