ספר התניא – פרק לג 2

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא לג 2
1. במה משל של המלך המתאכסן אצל אדם רגיל שונה בבורא ית' ששם דירתו בתח'?
2. מהי ירושתנו הגדולה שירשנו מאבותינו ובמה היא פותרת את הבנת המשל בשאלה הקודמת?
3. על מה עומדות כל תרי"ג המצוות ומה המובאה מחבקוק שמאוששת ידיעה זו?
4. הסבר מהו צדיק באמונתו יחיה? ומדוע האמונה היא תכלית בריאתו של האדם ומה הקשר לאהבה?
5. מהי השמחה הגד' ביותר לפניו ית'?
6. מהן ב' התפיסות שראינו במושג "עולם הזה"?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams