ספר התניא – פרק לו 2

67

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לו 2
1. כיצד נכון לפרש את הכתוב "כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו" והרי יש מציאות של הבריאה מלבד הבורא.
2. תאר את הגילוי שהיה במעמד הר סיני בבחינת "כל העם רואים את הקולות".
3. מהו הביטול במציאות שהיה במעמד הר סיני? האם הבריאה התבטלה ח"ו?
4. מדוע לאחר החטא נתגשמו הם והעולם? כיצד ניתן להבין עפ"י זה את מצב הגילוי?
5. מה יקרה לעת קץ הימין?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams