הגלות והגאולה בזוגיות?

 הגלות והגאולה בזוגיות?

האם ישנו ערך לניתוק בזוגיות? האם ישנה גלות זוגית שיכולה להוביל לגאולה או שמא ראוי להיות כל העת מחוברים ומצויים רק ביחד?

מהי גלות זוגית?

גלות היא הרגשת הפרט במנותק מהכלל. כאשר כל אחד מבני הזוג חש את פרטיותו, עלולה להתפתח "מסוכנות זוגית". התחושה שכל אחד עסוק במאוויים הפרטים שלו, ברצונות והכישרונות שלו המנותקים מהיחד, עלולה לאיים על הזוגיות.

מהי אהבה?

אהבה אינה יכולה להתקיים באופן בריא אם אדם לא יהיה הוא. היחד בא ליידי ביטוי באופן החזק ביותר, כאשר כל אחד נותן את טבעו ליחד. אולם כיצד ייתן את טבעו, אם לא מכיר את העצמי הזה. וכן כיצד יכיר את טבעו אם לא ילמד את העצמי הזה כמנותק מהיחד? גילוי האני האמיתי של האדם הוא הדרך בה הוא משויך לכלל הזוגי, אולם להכרה זו ב' שלבים. הראשון הוא הכרת החלק והשני הוא חיבורו לכלל הזוגי. השלב הראשון מסוכן.

ניהול סיכונים בזוגיות

האם הסיכון כדאי? האם ראוי ללכת לפרטיות שמסכנת הזוגיות? צריך לראות מה ניתן להרוויח מכך לעומת הסיכון?
הסיכון הוא פירוד היחד – פירוק הברית. הרווח האפשרי הוא האהבה.
לכאורה אין ברירה אלא לקחת את הסיכון, שאחרת לא נגיע לעולם לאהבה, שהרי ללא חופש הפרט, שהוא השלב הראשון בקיום האהבה, זו אינה יכולה להתקיים. יחד עם זאת צריכים להיות ערניים לסיכונים.

לעניות דעתי צריך להתקדם בתוך המערכת הזוגית לכיוון של עצמאות גמורה בין בני הזוג, אולם ההתקדמות צריכה להיות הדרגתית. ככל שבני הזוג יכולים לייצר הרגשה הדדית של אמון, האפשרות ליציאה להכרת ופגישת הפרטיות יכולה להתגבר. אמון זה יכול להיקנות לבני הזוג, כאשר כל אחד מפגין את ההשקעה הטכנית והנפשית שלו ליחד, לישות המשותפת של הזוג.

כאשר כל צד מושך לרצונות הפרטיים שלו, ולא מראה התחשבות ביחד, אזי האמון נפגם, והחששות עולות, עד כדי שכל גחמה פרטית הופכת לסוג של בגידה. כל אי עמידה בזמנים מדויקים דורשת עדכון מתמיד. ההרגשה שעלולה להיווצר במצב זה היא של מחנק זוגי. יוצא לבסוף שהדברים נעשים בסתר ולא מתוך רצון ליחד. את הרצון לפרטיות אפשר "לחנוק" אבל לא "להרוג". אם לא ננהל אותו בתבונה, הטבע העיוור ינהל אותו, ולדאבוננו לא בתבונה יתרה.

❤סיכום

עדיף לחפש את האהבה גם אם קשה ומסוכן להשיגה, מאשר להישאר בוודאות במקום ששם אינה שורה אהבה. באי גילוי הפרטים לא ניתן לגלות את הכלל ששם מונחת האהבה. הסיכון שישנו בגילוי הפרטים, הוא בריחה מהיחד מתוך "ההתאהבות" בעצמי הכוזב – הפרטי.
אף שהדרך לאהבה עוברת דרך גילוי הפרטיות, יש לגלות פרטיות זו בהדרגה ובאחריות, תוך יצירת ברית ואמון הדדי של חשיבות היחד.
כאשר כך מנהלים את הגלות, יכולה היא לשמש כמנוף אמיתי לגאולה.

בברכת גאולת חודש אדר

הרב אדם סיני
יועץ זוגי ואישי על פי "תורת המרחבים" המבוססת על תורת הקבלה בדרך בעל הסולם.
לפגישת ייעוץ – משה 050-314-3399