שופך זרעו לבטלה

שופך זרעו לבטלה

נוסק האדם למרומים – נושם אויר פסגות
אויר הרים צלול אורג את הנפש ליעודה. ששה היא כמוצאת שלל רב בדלילות החומר בגבהי מרומים, בחדוות מנצחים מאבדת היא את ארציותה, אולם הגוף והמציאות הקיומית מושכים את האדם שוב ושוב למבואות שהערגה הנשמתית כובה שם.
ההודיה הנשארת בלבם של הדבקים אפילו לשעתם, ממשיך לזרוח באש התמיד בקרבם. כך כמי שקפאם השד נוגעים בארציות, כדי לקבל שוב את התנופה לנסיקה הבאה. אין הם מתבלבלים מכך שמנסה פרטיותם למושכם בכוח למצבים עצמם. אין הם שופכים את זרעם על הארץ. אין הם נותנים את כוח חיותם לארציות. אין הם שופכים חיותם לבטלה.

הירידה למצרים
מרימים מבטם לבורא עולם בתמיהה על ירידה זו. בשהותם חשים הם את עבודת הפרך של הארציות, את הפרטיות הלוחצת המורידה את נשמתם, אולם יחד עם זאת מוצאים שם בין הגללים את הניצוץ האלוקי, המבקש שיפדו אותו מבין גילולי הארציות.
אין ייאוש בעולם כלל. בעיקשות של מנצחים מנסים הללו לחיות בכל רגע את הנצחיות של אותו ניצוץ ומעלים אותו חזרה למקור מחצבתו. בעבודה סיזיפית ארבע מאות שנה מתקנים הם את כל ארבע מאות איש שהלכו כנגדם, את כל רצונות הארציות שעשיו הציב מולם. מתנהלים הם לאיטם בעיקשות אולם בנחרצות. לעיתים אף נגד כל הסיכויים הנראים. מעטים הם, אולם רבים באיכותם.

הגאולה
האמונה מתעוררת ומבקשת לגואלם מהארציות, אך לא לפני שאוספים את כל הרצונות העצומים של הארציות, שם חבויים ניצוצות הקדושה. מבקש הבורא יתברך להעצים את הנבחרים ההם, בכוחות השתוקקות עצומים, כדי שיהוו את המקור להמשכת האור לברכה.
מן המים משיתהו אומרת בת ה', מן התורה הנקראת מים מוצאים את האמונה הגואלת את האדם. אומר רשב"י "מי שהוא בשלמות, שהאמונה הקדושה תלויה בו, אין המיתה תלויה בו ואינו מת" (זהר תרומה ובהסולם אות תתפ"ח). משה לא מת. האמונה קיימת בכל אחד מאתנו – צריך להחיותה. אפשר להיגאל מהארציות הכובשת את הקיום האנושי. רק האמונה יכולה לגאול אותנו. לא המדע הבנוי על ספק.

נביאי שקר
התוגה הלחה של יללות וצעקות מכאובינו מהגלות הנוראה, אינה באה אלא בהיותנו שומעים לאותם נביאי שקר שבתוכנו ומחוצה לנו.
אל לנו לתת לתופסי הקול, למצופפי האוויר, להעצים בנפשנו את השמשות הגנובות, להרעיף על ראשנו את השמים המעיקים כנחושה. האמונה ורק היא יכולה לנסוק אל מעבר לעצמנו הכוזב, אל מעבר לאומללות הקיומית, לאפשר לנו גאולת אמת.
אה-יה שלחני אליכם. העתיד מונח ממש כאן בנפשנו. מונחת לפנינו הזדמנות לסדר את הגאולה בנפשנו בליל הסדר. מבקשים אנו את משה שבתוכנו, את רועה האמונה.
גם המדע המשוכלל ביותר לא יכול להמית את האמונה.

משה לא מת.
בברכת גאולה פנימית
הרב אדם סיני


נשמח ללייק ושיתופים