✨מהו סוד יום העצמאות?✨

✨מהו סוד יום העצמאות?✨
בכל יום מספירת העומר ישנו צד העיוות שבו וצד התיקון.
האר"י הקדוש מסביר שהיות וספירת העומר היא צד הקטנות והגבורות, אלו הן ששולטות והן מושכות דינים, לכן צריך לתקן בחינות אלו. התיקון הוא ע"י הספירה המושכת חסדים. בגמר הספירה ביום החמישים "וקראתם דרור בארץ" (כנגד שנת היובל).
דרור היא מדרגת החרות. סימן נחמד אומר הזהר הקדוש, שהדרור ששם קינו בביתו של האדם, נמצא שם חמישים יום וביום החמישים עף – יוצא לדרור. ועוד שדרור עולה בחשבון קדוש.

העיוות ותיקונו
את הבחינות אנו לומדים מהמידות הנלמדות בחסידות בדרך של הספירות.
יום העצמאות יוצא בספירת היסוד דתפארת
העיוות של ספירת התפארת היא חוסר חשיבות, זלזול.
היסוד הוא בחינת הברית.
העיוות של היסוד דתפארת הוא – הזלזול בברית.
התיקון של ספירת התפארת הוא החשבה.
התיקון של יסוד דתפארת הוא – החשבת הברית.

עם ישראל ויום העצמאות
בין עם ישראל והבורא יתברך ישנה ברית. קבלנו תורה ביום החמישים, שהיא מאפשרת את החרות ממלאך המוות. היא ניתנת ביום החמישים, שהיא מדרגת הבינה – מדרגת ההשפעה, כדי ללמדנו, שאת התורה צריך שלא לקבל מהצד האנוכי, אלא מהצד המשפיע. מהרצון להיות נותנים מעצמנו לכלל, משפיעים נחת רוח לבורא.
התיקון הגדול של יום זה הוא החשבת ברית זו, שהיא ברית התורה הקדושה. התחייבנו בברית זו, "נעשה ונשמע". נעשה כלים של השפעה, של אהבה, ורק אז נקבל את האור.
יום העצמאות הוא הזדמנות אדירה שנתן לנו הבורא יתברך לתקן את העיוות.
היום במנגלים בין ביס לביס, אולי ננסה להפעים נפשנו בחשיבות הברית.
ככל שנרבה בהחשבת הברית הרי זה משובח.

יום עצמאות שמח לכל בית ישראל
הרב אדם סיני