פנימיות וחיצוניות

✨ פנימיות וחיצוניות ✨

אומר הרב"ש: "כל ההפרש הוא לא בהתענוג הנקרא אור, אלא בהתלבשות, היינו בכלי"
אנו מחפשים תענוג בחיינו, זאת מכיוון שהבורא יתברך ברא את הבריאה כדי שנקבל את הטבתו.
ישנו תענוג של שקר וישנו תענוג של אמת. התענוג עצמו אינו אמת המידה לאמת ושקר, אלא רק הכלי בו מתקבל אותו תענוג הוא הנצרך לבדיקה.

?המעגל?
ישנם ערכים נשגבים המנהלים את העולם , אותם החכמים, הוגי הדעות, אומני החיים הטיבו להגיש אותם להמון העם, אולם אלו במקום להאציל בנפשם את הנעלה והנשגב של אותם ערכים נתפסו משום מה למגלים עצמם.
העולם מסתובב ונע בספירלה הצועדת אל מטרת הבריאה של כל יחיד ושל העולם כולו. ואולם הבריות והתהילה סביב השחקנים מסתובבים. חוסר ההתאמה הוא בעוכרינו.
דרך זו ממעיטה את הרוח שבהוגי הדעות ובמקום לחפש את הערך העליון מחפשים הם בלא משים את התהילה ו"מחיאות הכפיים" מהמון העם, בכך משימים הם את הערכים הנשגבים בכלים המוניים מטונפים המטשטשים את האמת.
לכלים זכים זקוקה האנושות, למגלי הבניינים הרוחניים הנשענים על יסודות של אמת ולא על תענוג המוני. ההכרות הפנימיות המתעוררות בנפש האדם אסור שתתלכלכנה באוושת ההמון הסוער מתענוגות בשרים של העולם הזה.
ומי שמוכן לעצור לרגע מערבולת זו, להעמיק ממנה או להגביה עוף, יוכל להביט אל מעבר הדברים עצמם, מעבר לתמורות הגשמיות שאנו מבקשים בעולם הזה, מעבר לחיצוניות הכובשת את ההמון.

?הכיסוף?
לשקט פנימי כוספת נפשנו כדי להביט. לרגע של אומץ כדי לעצור מהמולת ההמון הפנימי.
אל תנהל נפשך בפתאומיות של התנפלויות פתע על אמת זו או אחרת. אלו מסיטות את נפשך. אינך סוחר בשוק המבקש את המחיר המזדמן לנפשך. חפש את הערך הנקנה בהתמדה במבט רחוק. זגג את הרעשים המידיים של חיי הרגע.

אז במבט אחר נחפש את אובדננו. אז בדרך של מנצחים נעוף מעלה מעלה אל החדווה הנשגבה מכל, אל הכלים הזכים שיתגברו כמעיין הנובע בתוכנו כאומני החיים. נקדם את העולם ואותנו אל מה שאנו ראויים לו ביותר, אל "התענוג האמיתי".

צריך להאדיר את לימוד פנימיות התורה המגלה לנו את רזי נפשנו באופן תדיר ובטוח המכוון למטרה עליונה ונאצלת. שם המקום שאבדנו את טבע נפשנו – שם עלינו לחפש.
לימוד זה צריך לנסוק מעבר לערכי התרבות החיצונה, המזלזלת בטבעה בערכים הפנימיים של הנשמה. המבקש לאחוז בהם בצוותא חוטא לאמת.
שקט אני מנסה לומר. הקשבה מעבר. אמת שבכלים. הזכות שבנשמה.
בידידות אמת
הרב אדם סיני