בלי הנחות

✨בלי הנחות✨
"ועיקר הוא שצריכים לדעת, שבכל אדם יש נקודה שבלב שנותנת כח לעבודה. אבל כשלוקחים הכח הזה, ומשתמשים בו בכדי לשמש את הרגילות, הנקרא "מצות אנשים מלומדה", ממילא לא נשאר עוד מרץ להשתמש למטרה העיקרית. כי סוף סוף הגוף כבר יודע, שכבר עשה מעשים בתורה ומצוות, ואין לו עוד מרץ לתת מעשים חדשים.

כי צריכים לדעת, כי במעשה אין להוסיף, בין במצוות הבאים מתוך הרגילות, למצוות הבאים מטעם אמונה" (מכתבים ברכת שלום)

?ההתחזקות האמיתית היא בכוונת האדם?
כיצד ידע אם מכוון כראוי או שמא עובד לשווא?
יבדוק מהי ההשתוקקות שלו, ולמי מכוון תפילתו.
האם לחברה – למאוויים חברתיים, או לה' – לרצון להתקרב לה'?
לא שה' יתקרב אליי ושידאג לכל מחסורי, אלא שלי יהיה אכפת לעשות ולחשוב ולהרגיש כפי רצונו.
לא מה עושה לי טוב, אלא מה עושה לו טוב.

עתה הזמן לעורר את רצוננו שיבנה בית מקדשנו, שהנקודה שבלב תהפוך להיות מרחב רוחני בתוכנו להשראת השכינה והקב"ה בייחוד עמה.
קשה אבל אפשרי.

כיצד אני יודע?
כי הבורא לא מתבלבל – הוא אינו נותן משימה שאי אפשר לעמוד בה.
בברכת בנין ירושלים
הרב אדם סיני