התיקון בכפרות – בערב יום הכיפורים

✨התיקון בכפרות – בערב יום הכיפורים✨

?מתוך ספר הרב "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"?
האני של האדם בנוי משכל ורגש, ממוח ולב. הברית היא גם על המוח וגם על הלב. יוסף הוא כנגד השכל ויהודה כנגד הלב. עו"ף הוא בגימטרייה יוס"ף, כדי לציין את היותו מנותק מהקרקע, כפי השכל, שהוא מנותק מהגוף.

איזו ברית צריך בשכל? התשובה היא שהשכל עובד בתוך מסגרת של היגיון. צריך האדם להסכים להיות בתוך ברית ונאמנות לשכל העליון ולקבלו כחשוב יותר משכלו.

השכווי, שהוא התרנגול, הוא המבדיל בין יום ולילה. דהיינו שבו קיים כושר ההבדלה, שהוא ההיגיון השכלי. אולם היגיון ההבדלה מחייב מסגרת, דרכה יודעים את הדבר המבדיל, דהיינו מהו טוב ומהו רע, מהי אמת ומהו שקר.
דוגמה לכך ניתן לראות באדם הקונה יהלומים ותפקידו הוא לברר מבין היהלומים אלו טובים יותר ואלו פחות. ודאי שאותו יהלומן יצטרך אמת מידה לבדיקה מהו יהלום טוב יותר ומהו פחות. כך גם השכל שבא לבדוק, צריך לדעת על פי אמות מידה מסוימות מהי אמת ומהו שקר.

שכל האדם הרגיל קובע את האמת עפ"י מה שמהנה אותו, דהיינו "מה שמהנה אותי הוא אמת", ולהיפך. אולם השכל האלוהי קובע אחרת – "מה שמחבר אותי לבורא הוא אמת, מה שמנתק אותי הוא שקר".

שחיטת השכווי היא שחיטת היגיון ההבדלה הרגיל של האדם וקבלת ההגיון האלוהי, להבדיל מתיקון ההרגשה. לכן הסימן הוא בבחינת עוף המנותק מהקרקע, כפי המחשבה שהיא מנותקת מהקרקע. תיקון זה הוא בחינת הברית על שמירת ההשקפה, כפי שהגדרנו בשורש גדלות הרצון, דהיינו בראש השנה, בו המלכנו את מלכו של עולם על הרצון שלנו. אסור שתיפגם נקודת ההשקפה האמונית בבורא עולם כמלך.

עתה, כאשר אנו שוחטים את התרנגול, בעצם שוחטים אנו את ההגיון הפרטי שלנו ומקבלים על עצמנו ברית להגיון האלוהי. יש לשים לב להדגשה, שמקבלים אנו זאת על עצמנו כברית ולא כהרגשה. דהיינו גם אם נרגיש שזה חסר היגיון לחלוטין לפעול עפ"י ההגיון האלוהי, נקבל כהשקפה אמיתית את ההגיון האלוהי ולא את ההגיון הפרטי שלנו. קבלה זו אינה קלה כלל וכלל ועל כן נצרך מעשה המזיז את נפש האדם ומקבע בה את הצריבה הפנימית של הנפש, שזוהי בחינת הברית שלקח על עצמו האדם.

דומה השחיטה להסרת הערלה והטפת הדם בברית המילה, אלא שזו נעשית מצד הגוף כסימן ללב וזו שבערב יום הכיפורים בשחיטת התרנגול, נעשית מצד ברית המחשבה.

מעתה נראה את שחיטת התרנגול והכפרות כברית המחשבה. ברית זו היא שורש לכל הפעולה שתיעשה בסוכות, כפי שנדבר בהמשך.
מדוע נצרכת פעולה חיצונית של שחיטת התרנגול?

בהמשך המאמר בספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" ניתן לקרוא את המשך המאמר ועוד מאמרים בעניים מועדי ישראל.

בברכת גמר חתימה טובה
הרב אדם סיני

ניתן לרכוש את הספר בטלפון:050-3143-417
באתר: http://moadim.co/order