?הבחירה באהבה?

?הבחירה באהבה?
צמצום א' – החוק החשוב ביותר בעולם.
מדוע נעשה צמצום א' באין סוף?
הטעות הנפוצה – משום שהייתה בושה וכדי להתגבר על הבושה (לחם ביזיון) לכן המלכות צמצמה את עצמה, כדי שגם היא תפעל בהשפעה ותוכל לקבל ללא בושה.
ישנן עוד צורות כאלה ואחרות.
בא"ס אין שום חסרון. אם כך לא יתכן שיש שם הרגשת בושה.
למשל אחת מהמובאות :
תע"ס חלק א' אור פנימי אות צ' " כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא יתכן, שהרי עדיין במלכות דא"ס אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל"

סדר השתלשלות הצמצום הוא כדלהלן:
א. בחירה ביתר דבקות – עם בחירה זו עברנו מא"ס לעולם הצמצום. בחירה באהבה – בלקבל בעל מנת להשפיע.
ב. בושה – הבושה היא בעולם הצמצום, היות ולאחר הבחירה נעשה חוק, שלא ניתן לקבל כפי שקבלו בא"ס בצורה של בעל מנת לקבל.
ג. צמצום הצורה שבעל מנת לקבל שברצון – המלכות דא"ס (הנקודה האמצעית) היא שעשתה את הצמצום ולא האור. הצמצום על הצורה ולא על הרצון.
ד. הסתלקות האור – תוצאה מחויבת כתוצאה מצמצום צורת הרצון. צורה אחרת אין ולכן אין איך לקבל.
ה. כלים דעגולים – כלים ריקניים שצורת הרצון היא בעל מנת לקבל. כלים אלו נפסלו מאפשרותם לשמש ככלי קבלה.
ו. קו – התחלת יישום סיבת הצמצום – לקבל בעל מנת להשפיע.
וכל השתלשלות העולם וכל התיקון וכל המצוות וכל התהליכים נועדו כדי לקיים את מחשבת הצמצום.
אהבה.

ביום ראשון שעה 19:30 שיעור בשידור חי בע"ס חלק א' בדיוק לנושא זה.

להרשמה:
קרן 050-314-1111
באתר: https://goo.gl/ABwfG1
שבת שלום

הרב אדם סיני