?הכנה לאהבה – "שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם"?

?הכנה לאהבה – "שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם"?
פיוט נפלא זה המתנגן בכל בית יהודי לפני קידוש ליל שבת טומן בחובו סודות עצומים.
?????????????

??מלאכים?
מי הם מלאכים אלו שאנו שרים להם?
מלאך הוא כוח שנמצא במציאות הרוחנית. מלאכה היא הפעולה שעושה אותו מלאך.
כאשר אנו עושים פעולה אל משהו מחוצה לעצמנו (כמו במקרה זה למלאכים),
צריכים אנו לכוון לעורר כוח פנימי בתוכנו. בפיוט זה נכוון לעורר את כוח השלום בתוכנו.

?סוד השבת
השבת הקדושה היא בחינת אהבה.
מייצגת היא את התכלית אליה צריך כל יהודי להגיע.

?ההכנה לאהבה
ההכנה הנכונה לאהבה היא השלום.
"לא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום"
בפיוט זה אנו מעוררים את הכוחות הטמונים בכל אחד מאתנו, שהם כוחות השלום.
כאשר כוח זה של שלום מתעורר באדם יכול הוא לקדש את השבת, לקדש את האהבה.

?קידוש
הקידוש הוא הבדלת הדבר לייעודו.
כך אנו מקדשים את השבת לאהבה – זה תפקיד השבת בנפש האדם.

?להתעלות מעבר לזמן ?
שבת אינה זמן גשמי, אלא סימן להתעוררות נפשית לרגש האהבה.
פיוט זה כדאי לכוון להתעוררות הנפש להרגשת השלום הפנימי בכל מערכת יחסים בה אנו מבקשים אהבה. .
כאשר שלום זה יתעורר בנו כבני אדם נוכל לדעת אל נכון שהכנו מקום לאהבה.

?בקשה ?
עתה בליל שבת הקרוב, שהוא זמן קוסמי, שיש בו סגולה לעורר כוחות אלו בתוכנו, אני מזמין את כולנו לכוון בפיוט זה לשלום ביננו כל אחי ישראל ומי שיכול לשלום עולמי ובכך בע"ה נכין מקום ראוי לאהבת אמת.

בברכת שלום ואהבה
הרב אדם סיני