הרדיפה אחר האור

142

?הרדיפה אחר האור✨

הערכים היחסיים נובעים מהערכים הכלליים והיחס ביניהם.
היחס בין הבורא לנברא מלמד אותנו על יחסים רבים של מציאויות שאנו חווים. למשל היחס בין השכל לרגש הגופני, או היחס בין השכל האלוקי לשכלו של האדם. ועוד…
הידיעה של הכללים מאפשרת לדעת בביטחון גם את הפרטים המצויים בכללים אלו.
זאת על פי החוק "שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא".

למשל:
אם אני רוצה שידיעה מחשבתית שלי תחדור ללב, דהיינו שארגיש אותה, אני צריך להכין מקום בליבי למחשבה זו. צריך לעשות לה הכנה.
אם הגעתי למסקנה שנכון לעשות ספורט כל יום, יתכן שליבי (גופי) חושב אחרת. אם אלא אכין את הדעת הגופנית הנובעת מתת המודע שלי לא אוכל להשתית את הידיעה האומרת צריך לעשות ספורט על החשק הגופני – על הלב.
אותו יחס יש בין כתבי הקודש המבטאים את המחשבות העליונות למחשבות שלנו. אם לא נכין את מחשבתנו בסדר הראוי ע"י מאמץ מכוון למטרה זו, לא נצליח שהמחשבות העליונות ימצאו מקום בתודעה שלנו, אי או שלא נבין אותן או שלא נתחבר אליהן או שישעממו אותנו עד לזרא, ולרוב נחליט שהן שגויות או לא רלוונטיות.

מסקנה (אלו הכללים):
הכנת התחתון מחויבת כדי להכיל את העליון המתפשט אליו.
אין צורך לחפש את האור.
יש צורך אמיתי להכין את הכלי הראוי להכיל את האור, שממילא מתפשט לכל המוכנים לו.
בברכה
הרב אדם סיני