היסוד השבועי "מהי מניה ומה השפעותיה על נפש האדם?"-פרשת במדבר

[four_fifth]

בראשית פרשתנו מצווה ה' את משה רבנו לספור את בני ישראל. לכאורה הדבר מיותר, שהרי בשביל מה לנו לדעת כמה יש מבני ישראל? התשובה הפשוטה היא שהספירה נועדה לדעת כמה חיילים עומדים לרשותנו בכדי לכבוש את הארץ, אבל אנחנו מחפשים נקודת עבודה..

[/four_fifth][one_fifth_last]
[one_fifth_last]
מאת יוני כהן מתוך יסוד פרשת במדבר מספרו של הרב אדם סיני התורה, האדם ומה שביניהם
[/one_fifth_last][one_fifth][/one_fifth][three_fifth]

הספירה המופיעה בראשית הפרשה מלמדת אותנו שצריך לספור את הראשים, כמו שכתוב מיד בתחילתה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל". מהי ההוראה המיוחדת בספירת הראשים, והלוא את לכאורה אנו צריכים לדעת את כמות האנשים, אז למה דווקא ה' אומר למשה לספור את הראשים?
בתחילת דברנו אנו מבקשים קודם כל לנסות להבין מה עומד מאחורי כל ספירה או מניה: כשלאדם יש דבר היקר לו, הוא נוטה לספור אותו מפעם לפעם. בכך הוא מראה את חביבותו כלפיו. למשל: חז"ל לימדו אותנו שבני האדם נוטים לבדוק כל הזמן את הכסף בכיסם, דבר שיש לו השלכה הלכתית שאין כאן המקום להיכנס אליה.

מהו ערך המניה מבחינה נפשית?

להבדיל מהמשל, עלינו לפתח חיבה לדברים המביאים אותנו אל תכליתנו. הספירה של כל דבר מפגישה אותנו עם הנקודות הפרטיות המרכיבות אותו. כך עלינו לגשת בחיינו כל פעם שאנו פוגשים נקודות פרטיות בחיים: איך הן מגלות לנו את הכלל, את הנקודה הפנימית?
סכנה גדולה טומנת בחובה ראיית הפרטים בכך שאנו עלולים להזניח את אותו כלל שהן באו לייצג. מאידך- ללא ראיית הפרטים לא ניתן לבוא להרגש העצמי הנצרך לנו כל כך כדי לגדול ולהתפתח. למשל: עובר בבטן אמו מקבל את כל מה שהוא צריך, אך אין לו שום הרגש עצמי, הוא לא קיים כפרט, בהיותו כולו ברחם אמו. בלידה הוא מקבל כוחות עצמיים ואתם עליו לחזור ולהיפגש עם אמו ועם סביבתו לאחר שקנה לו הרגש עצמי.
כך על האדם לחפש כל הזמן את המימוש העצמי שלו, את הנקודה הפרטית שרק הוא בא לגלות במציאות, שבלעדיה העולם יהיה חסר, ולהיות כל הזמן "עם יד על הדופק" בכדי שהוא לא יפול לגאווה, שלא ייווצר מצב בו "הגולם קם על יוצרו".
הוא אשר לימד אותנו ה' בפסוק, שכשאתה בא לספור, תמנה את הראשים, ששם מקום הבירור בין אמת לשקר, ועל פי אותה החלטה שנוצרת בראש, הגוף מיישר אתה קו ועל פיה הוא פועל. רק לאחר שהשכל הישר בדק והחליט שרצון כלשהו טוב הוא לתכליתו, באה אותה הבנה ומתפשטת לגוף, להרגשה הפרטית.
נסיים בתפילה לה' שתמיד יהיו לנו הכח והתבונה לשייך את כל הפרטים לכלל האולטימטיבי של המציאות- הבורא יתברך.

שבת שלום !

[/three_fifth]
[one_fifth_last][/one_fifth_last]