פניני ספר הזוהר הקדוש: הקב"ה והשכינה גם יורדים למצרים

שאלות חזרה שמות כב-כד
1. מה אומרת בת הקול היוצאת מהר חורב בכל יום? ומה הדיוק של רבי יצחק כנגד דבריו של רבי יהודה בזה?
2. מה טענת השכינה לקב"ה על ירידת ישראל למצרים ומה ענה לה הקב"ה?
3. מהיכן צריכה לבוא השכינה כדי להצטרף לעם ישראל בגלות?
4. מה אומר רשב"י לרבי חייא על שתי שאלותיו, דהיינו מה ראתה התורה לספור בניו של יעקב שבתחילה הם י"ב ולאחר מכן ע' וכן מה הטעם שהיו ע' ולא יותר?
5. מה אנו למדים מכך שג' הקוים מאירים גם במלכות?

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams