הכנה לחנוכה

הכנה לחנוכה
ההכנה היא הכלי אותו צריך האדם להכשיר טרם ביאת האור. כאשר ההכנה היא נכונה, דהיינו, כאשר הכלי הוא ראוי, אפשרי להפיק מהזמנים המיוחדים אותם גילו לנו חז"ל את המשובח ביותר.

חג החנוכה מאתגר אותנו עם המחשבה של היווני, שבעיקרה היא מחשבה גופנית.

היווני הנראה מולנו, אינו אלא בחינת גירוי לפגישת היווני שבתוכנו. מייצג הוא מרחב נפשי בתוכנו פנימה ממש. למפגש זה ששיאו בחנוכה, מבקשים אנו לערוך הכנה ראויה.

ההכנה הרצויה
ההכנה הרצויה היא הגמישות המחשבתית. כידוע, כדי שהאדם יוכל להגיע לנקודה אמיתית, צריך הוא את חופש המחשבה. אם אדם אינו חופשי במחשבתו, הוא אינו יכול להגיע להשראה אלוהית אמיתית. כל היכן שהמחשבה אינה משוחררת, הגופניות, שהיא טבע האדם מנעוריו, מעצם לידתו, משתלטת על האדם.

המחשבה הגופנית משתלטת על המחשבה ומכוונת אותה כפי רצונה. המחשבה הופכת להיות עבד לרצון הגופני. "היכן שהאדם מחשב, שם הוא נמצא", כפי שמלמד אותנו הבעל שם טוב זצוק"ל.

היווני מייצג את המחשבה הגופנית, את ההיגיון השכלי המנוגד לאמונה לעתים. היכולת שלנו להתגבר עליו מצריכה מאתנו גמישות מחשבתית, שהרי את צורת המחשבה, שמשכנה הוא המוח, מבקשים אנו לתקן. משכן הנשמה הוא במוח, משכן הרגש הוא בלב ומשכן היצרים בכבד, כפי הנזכר בזוהר "פנחס"……….

המשך המאמר בספר……

הרב אדם סיני

מתוך ספרי :" התורה האדם ומה שביניהם"
ניתן לרכוש את הספר בטלפון"
050-3143417 אגדה | 050-314-11111 קרן
אתר הספר: http://moadim.co