הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 18 עמוד שכ"ג-שכ"ד

שיעור 18 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שכ"ג-שכ"ד – י"ט כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. לאחר שג' דהתלבשות הזדכך, נעשה זיווג בחכמה על ב' ב'. מהו"ק של הזיווג הזה נתן ב' דהתלבשות לבינה.
2. לאחר מכן הזדכך החכמה גם מב' דעביות שלו, זאת בשל המשך ההזדככות ואת הא' נתן לבינה. כך שבבינה במצב זה יש ב' דהתלבשות וא' דעביות
3. בינה מקבלת את הנקבה שבה מהרשימה של ב' דהתלבשות שנשארה בכלי הריקני מגל' והפכה להיות כב' דעביות וכנקבה לכלי דבינה
4. ג' דהתלבשות שעלתה לכתר עוררה את הכתר שוב לעשות זיווג על ד' ג' ובמצב זה מטי בכתר לא מטי בחכמה ומטי בבינה
5. במצב זה למרות שלבינה יש בה את הא' היא עדיין לא יכולה להעביר את הא' לחסד היות וכדי להוליד את הא' הוא צריך לקבל חכמה ולא די בחסדים שיש בבינה כדי להולידו
6. לאחר מכן מזדכך הכתר מד'ג' ושוב נעשה זיווג על ג' ב' בחכמה, במצב זה בינה מתכללת בזיווג של החכמה היות ושניהם היו ב'ב' ולכן מקבלת חכמה בזיווג זה של מטי בחכמה. שלב זה נקרא לא מטי בכתר מטי בחכמה ובינה
7. היות והא' שבתוך הבינה קיבלה בזיווג זה חכמה, זה איפשר לבינה להוליד את החסד ואכן הולידה, דהיינו נתנה את בחי' של עביות א' לחסד
8. כמובן שנתינת הא' הייתה ע"י הפיכת פנים של בינה שהפכה פניה לא' שבה. שרק באופן של פנים בפנים ניתן להעביר את הרשימות ממדרגה למדרגה.
9. א"כ אנו נמצאים כרגע במצב של לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה ומטי בחסד

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il