הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד מג | שיעור 7 – סיכום

סיכום שיעור 7 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק א' עמוד מ"ג י"ח אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
למדנו היום על ד' בחינות דאור ישר. הדגש היה היום על הטעם של הקריאה בשמות אלה.
א. למדנו שהשורש נקרא כתר כי הוא המסבב דהיינו הסיבה שממנה נובעת כל התפיסה האמונית שלנו. הכל נובע מהתפיסה האמונית שלנו, מהכתר שלנו.
כתר מכתר. נמצא מעלינו. האמונה מעלינו ומסבבת אותנו. היא הסיבה למה שקורה לנו. מי מסובב? אנחנו.
הכתר הוא הסיבה, הוא צד המאציל .
ב. החכמה – מי הוא חכם, הרואה את הנולד. היכולת לחשוב מהכלל אל הפרטים. לקבל את הכלל, להוליד פרטים ממנו. עצם הכלל הוא חכמה . האור והכלי באו כאחד. זוהי השלמות. כך היה בא"ס. הכלל הראשון שלנו. הפרטים הנובעים ממנו הם כל העולמות למשל נתנו דוגמאות בשיעור לגילוי הכלל של אדם שדרכו יודעים איזה פרטים יופיעו ממנו, כלומר ינבעו מאותו כלל. כלומר אדם שעומד תמיד בזמנים, אדע מה לצפות ממנו כשקובע איתו זמן לפגישה.
ג. בינה- כח ההתבוננות של האדם. כתנועה- היכולת להסתכל מהפרטים אל הכלל. כמצב- היכולת לראות פרטים. בינה יכולה לראות פרטים ולעשות כלל מהפרטים האלה. כמצב- הפרטים באים מבינה. לכן אנשים שמסתכלים דרך כלל, מתקשים בלהתעסק בפרטים. אנחנו רואים פרטים אבל כדי שנגיע לכלל בעצמנו- אנו זקוקים לבינה
ד. כאשר חכמה ובינה מזדווגים אני מקבל את הראייה השלמה.
ה. היות והעבודה שלנו היא מחיצוניות לפנימיות, מהפרטים אל הכלל, מחוסר שלמות לשלמות, לכן היינו יכולים לחשוב שהפרטים מגלים את הכלל. אך הכלל ניתן לנו מלמעלה אנחנו לא קובעים אותו. הפרטים אינם קובעים את הכלל. אם נשים פרט במקום שהוא לא הכלל שלו. ירגיש לא ראוי.
ו. המלכות היא עניין של שליטה.
ז. עוד אמרנו שהעולם הראשון לאחר עולם הצמצום הוא עולם אדם קדמון (א"ק). כל העולמות שאחריו מלבישים עליו ובאים לגלות אותו.
ח. ולבסוף ראינו שאהבה היא דבר שלם כי נבעה מהבחירה ביתר דבקות.
סיכום בנקודות
1. הזכיר לנו את ד' בחינו דאור ישר – כתר שורש, חכמה -א', בינה-ב', ז"א-ג', מלכות -ד'.
2. בשיעור זה מלמד את השמות האלה- כתר חכמה בינה ומלכות.
3. הכתר היא האמונה ומסבבת הכל. המסגרת האמונית המסבבת אותנו.
4. חכמה- מחשבה דדוקטיבית. מהכלל אל הפרטים. כתנועה – ראייה מהכלל אל הפרטים. כמצב- ראיית הכלל הבא מלמעלה . השראה.
5. בינה- כתנועה- ראיה מהפרטים אל הכלל. כמצב- ראיית הפרטים
6. מלכות- נקראת שליטה. מלוכה. גם אם זה צריך להיות בכח, בכפיה.
7. היינו יכולים לחשוב שבינה תהיה קודמת לחכמה כי אנחנו רואים את הפרטים לפני הכלל. אבל זה לא כך כי האור קודם לכלי, האור עם הכלי קודם לכלי.
8. עולם א"ק העולם הראשון שנאצל לאחר הצמצום ועולמות הבי"ע מלבישים על עולם אדם קדמון.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps