הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קג | סיכום שיעור 3

סיכום בנקודות חלק ג' שיעור 3, עמוד קג
1. המסך הוא הכלי והאמצעי כדי לבנות את האהבה, את או"ח המלביש
2. אין זיווג אמתי ללא הכאה.
3. הכאה מתקיימת רק כאשר יש שתי עמדות ברורות, יציבות, אמתיות שאסור לפגוע בהן, מותר רק לעכב אותן כדי לייצר את היחד ביניהן
4שתי העמדות הבסיסיות שבאדם שלא ישתנו לעולם ען – 1 הרצון להיות מאושר, 2 הרצון ליחד
5. היות והרצון להיות מאושר בא מהבורא, הוא מורגש אצל האדם כגדול יותר מהרצון ליחד, לכן המסך דוחה את האור העליון שהוא הביטוי לרצון להיות מאושר – רצון ליהנות וזאת לא כדי לבטל אותו, אלא כדי לדמות אותו עד שיבנה היחד עם הרצון ליתר דבקות.
6. הכלי שנוצר בראש נק' או"ח המלביש שהוא שילוב של בק' הרצונות ורק הוא יכול להתפשט לגוף
7. כל הראש נקרא אצילות והגוף כנגד בי"ע

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps