הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רט"ז-רי"ט | שיעור 5 – סיכום

שיעור 5 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות פרק א' – עמ' רט"ז-רי"ז כ"ז אלול תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. הביטוש היה בטבור כי הוא מהווה את בחינת המלכות של הכלי בפועל ולא במלכות דראש, שבראש אין כלי בפועל אלא רק בכח.
2. מלכות של ראש מכונה פה, מלכות של גוף מכונה טבור. המושג עקודים הוא תוך המדרגה מפה עד הטבור.
3. לאחר שנמשך האור בעקודים, הסתלק האור והשאיר רשימו, שהוא ההבנייה הנפשית כתוצאה מהחוויה.
4. הרשימו שנשארה במדרגה היא עיקר הכלי וזה לאחר שנסתלקה החוויה, דהיינו נסתלק האור למקורו.
5. היות והאור הסתלק בבת אחת, נעשה רק כלי אחד והוא נקרא כתר למרות שהכלי הזה הוא כלי מורכב.
6. הכלי הוא מורכב מכיון שבמקורו בפה הוא היה מורכב. כי זה מלכות שמורכבת מיקו"ק שהן עשר ספירות. לכן גם הגוף מורכב מעשר ספירות, אבל בגלל שהיתה הסתלקות אחת, אז יש שם רק כלי אחד.
7. כל קומות הנקודות אינן נקראות התפשטות, למרות שמתפשט האור, אלא הסתלקות, היות והזיווג דהכאה שנעשה היה בדרך של הסתלקות המדרגה ולא בדרך של התפשטות המדרגה.
8. גם הסתלקות המדרגה נקרא ששון, נקרא שמחה, כי היא נועדה להמשך ההתפתחות. לכן צריך לראות כל אדם שגם כשהוא מרגיש שנעדר ממנו משהו, מסתלקת חוויה, גם ההסתלקות באה לבנות אותו למדרגה הבאה שלו.
9. בזה סיימנו פרק א' של חלק ד'.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps