הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קמא | שיעור 36

שיעור 36 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קמ"א – י"ט באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו חמש בחינות של כתר שהתעכבנו היום על הבחינה הרביעית שהיא מגדירה את העולם א"ק ואיך הוא יוצא על גובה קומה של כתר. החי' הה' של הבחנת הכתר היא כתר פרטית דהיינו שרש של כל אחת מהעולמות או הפרצופים
2. כל עולם מהווה כלל לכל השנגל"ה שנמצא בתוכו
3. כל השנגל"ה שבא"ק הם שורשים, השנגל"ה שבאצילות נשמות, השנגל"ה שבבריאה גופים, השנגל"ה שביצירה לבושים, שבעשיה היכלות
4. כל אחת מהבחינות שבעולמות "נותנת" את בחינתה לכל שאר העולמות. למשל עולם א"ק נותן שורשים לכל העולמות. מנשמה שבא"ק הוא נותן שורש לעולם אצילות, מגוף שבא"ק הוא נותן שורש לעולם הבריאה, מלבוש שבא"ק הוא נותן שורש לעולם היצירה ומהיכל שבא"ק הוא נותן שורש לעולם העשיה.
5. כמו א"ק כך גם שאר העולמות. למשל: עולם אצילות נותן נשמות לכל העולמות. שורש של עולם אצילות נותן נשמה לעולם א"ק. וגוף דעולם אצילות נותן נשמה לעולם הבריאה ולבוש של עולם אצילות נותן נשמה לעולם היצירה והיכל של עולם אצילות נותן נשמה לעולם העשיה.
6. כפי שאמרנו בשתי הנקודות הקודמות כך גם כל פרטים של שאר העולמות נותנים לפרטים האחרים וזאת נקראת התכללות

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps