הריון בנפש האדם? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

214

דף היומי בזוהר הקדוש עמ׳ כב-כד מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט״א:

שאלות: 
מהו ״הריון״ בנפש האדם? ואילו סוגי בנים אנו צריכים להוליד?

סיכום השיעור:

מספר לנו הזוהר הקדוש על נח שהוליד שלישייה: הבן הראשון, שם- יצא צדיק, הבן השני, חם, יצא רשע ואילו יפת, הבן השלישי – בינוני.

"הריון" זה מלשון הרהור, ממנו נולדים בנים, דהיינו הבנות (בן מלשון הבנה).

גם מההרהור של כל אחד מאתנו יוצאות הבנות: הבנה שהיא בבחינת שם – הבנה של צדיקות, של אמונה אמתית שנובעת מאמונה בבורא ית', ללא נגיעות אישיות (לא אמונה טפילה). ישנה הבנה בבחינת חם – הבנה של רשע, הבנה של חלוקה ופרטיות. יש הבנה בבחינת יפת, שהיא הבנה של קו אמצעי, בבחינת בינוני, היא נותנת רק קיום.

אנו צריכים שהמחשבה הפרטית, הפרקטית שלנו תהיה נובעת מתוך אמונה אמתית, ולא מתוך קו שמאל של רשע, שרוצה רק את מה שמבין ומרגיש. האנשים שמקדמים את העולם הם אנשים שפועלים מתוך אמונה, אמונה שבאה להכליל ולא אמונה טפילה.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמס וואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.