דרגות הסולם – כי יהיה נערה בתולה

18

#רבי #ברוך #שלום #הלוי #אשלג #רבש | דרגות הסולם – כי יהיה נערה בתולה