דרגות הסולם – גוי ששבת חייב מיתה

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה דרגות הסולם – גוי ששבת חייב מיתה