קבלה – מילא אין תענוג גשמי רציני אבל למה סבל ?

0

קבלה – מילא אין תענוג גשמי רציני אבל למה סבל ?