קבלה – מילא אין תענוג גשמי רציני אבל למה סבל ?

קבלה – מילא אין תענוג גשמי רציני אבל למה סבל ?