קבלה – כלי חד פעמי או נצחי?

0

קבלה – כלי חד פעמי או נצחי?