קבלה – כלי חד פעמי או נצחי?

קבלה – כלי חד פעמי או נצחי?