#קבלה למתחיל – רם או מר? רוח או פסל ?

#קבלה למתחיל – חפשו קורס קבלה למתחיל בגוגל. רם או מר? רוח או פסל ?