חכמת הקבלה – מדוע אין מחשבה תפיסא בך כלל וכלל?

חכמת הקבלה – מדוע אין מחשבה תפיסא בך כלל וכלל? הנקודה הפנימית