קבלה – נברא גשמי או רוחני

0

הנקודה הפנימית יום ה' – 18:45