קבלה – נברא גשמי או רוחני

הנקודה הפנימית יום ה' – 18:45