מהי אמנות עפ"י הקבלה?

תשובה: אומנות היא מלשון המילה אמן, או אמונה. כל התפקיד של האומנות היא מבחינת "והשיבות אל לבבך". השכל, חושב, מבין בהכרה מהי האמת. התפקיד של האומנות להביא את הדבר אל הלב. זאת אומרת,  חשבתי על חירות, אני רואה שחירות זה דבר חשוב, צריך להביא את זה אל הלב. איך אני ארגיש את זה. זאת אומרת שהתפקיד של האומנות יושב בעיקר בגרון. הוא צריך להביא את הכל מהמוח, דרך התודעה ללב. יש כל מיני סוגי אומנויות. והאומנויות התפקיד שלהן, הוא לקשר, בין השכל לבין הלב. למה זה קשור למילה אמן? למה זה קשור למושג של אמונה? כי בלי אמונה, בלי רגש של אמונה, שהוא דומה לרגש של אהבה, אי אפשר להביא את הדבר מההכרה ללב. וזה התפקיד של האומנות.

 שאלה: אז כיצד נכון ליצור אומנות נכונה?

 תשובה: אומנות נכונה צריכה להיבנות כך, שהאדם ידע בדיוק את הסימנים הנכונים דהיינו את מה שנוגע בדיוק בנקודות של האדם שמגרות אותו, מגרות את ליבו, לאותו רעיון שאותו רוצים להעביר. תראו את בצלאל, בצלאל הוא זה שבנה את המשכן. למה לא נתנו למשה לבנות את המשכן? משה היה כל כך פיקח, עלה למרום. כי משה מתאר את השכל. לא השכל צריך ליצור את האומנות. אלא מי צריך ליצור את האומנות? דווקא בצלאל. איזה אומנות הוא יצר? הוא יצר את המשכן. המשכן הוא מבחינת ושכנתי בתוכם. המשכן הוא הלב של האדם. התפקיד של האומנות להביא את השכל הגדול של משה רבנו של האור האלוקי, להביא אותו אל הלב של האדם. דרך המשכן מביאים אותו ללב. לכן אנו צריכים את בצלאל. צל, זה אומנות, כי יש בזה הסתרה, זה מגלה חלק אבל לא מגלה את הכל. לכן האומנות אסור שתהייה ברורה מידי. היא צריכה להיות מגלה טפח אבל מכסה טפחיים. אם היא מגלה טפח מכסה טפחיים, היא מכריחה את האדם עצמו להיות מעורב בפירוש של הדבר. כשהאדם מעורב בפירוש של הדבר במוזיקה, בציור, בפיסול וכן הלאה, אז זה גורם לאדם להביא את הדבר אל הלב. ולכן האומנות חשוב שהיא תלמד לנגוע במיתרי הלב. לגרום לאדם להיות משתתף ולא רק פאסיבי, להיות משתתף בלהביא את הרעיון אליו. מצד אחד, היא צריכה לגרות את המחשבה, מצד שני היא צריכה ללמוד איך לגרות את הלב, שיגיע למחשבה, לא רק את השכל.

 

שאלה: האם יש אומנות שהיא עדיפה על אומנות אחרת?

 תשובה: יש סדרים באומנות. יש אומנות שהיא עדיפה לסוגי אנשים מסוימים. למשל מוזיקה, היא אומנות יותר שיכלית. בתוך המוזיקה אנחנו נראה שהחליל הוא יותר שיכלי. המיתרים הם יותר רגשיים. התופים הם יותר קשורים לאדמה לקצב של האדם, לגוף. אבל כל המוזיקה עצמה, היא אומנות יותר שיכלית. האומנות למשל של הפיסול או של הריקוד היא דבר יותר נמוך, אבל לא נמוך במובן השלילי. מתאים לסוג אחר של אנשים. לכן כל אדם צריך לראות איזה אומנות מתאימה לו. לרובנו מתאימים כל האומנויות, אבל כל אחד בכמות שונה. לכן כל אחד צריך לבחור מאיזה אומנות בעיקר הוא יכול לפעול כדי להביא את הדבר לליבו. לפעמים כתיבה, לפעמים שירה, לפעמים ציור, לפעמים פיסול. אבל צריכים להתעסק בכל האומנויות.