מבוא לספר הזהר – אות ג' הרב אדם סיני שליט"א

136

האות הנלמדת:
ג) גדר א', כי יש ד' אופנים בדרכי ההשכלה, המכונים: חומר, צורה שבחומר, צורה מופשטת, מהות. וכן הוא בהע"ס כמו שאבאר להלן. ותדע, שבמהות, וכן בצורה מופשטת שבע"ס, אין לזהר עסק כלל, אלא רק בחומר שבהן, או בצורה שבהן בעודה מלובשת בחומר.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams