הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – ס"א-ס"ג שיעור השקפה

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams