אגרות קודש – סדר עבודה לתלמיד – אגרת כ"ב – שיעור א'

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams