אגרות קודש – לא תתקן כלל את החיצוניות שלך -אגרת כ"א

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams